TrustGroup

TrustGroups cho phép người quản trị kiểm soát, bổ sung thành viên trong nhóm có thể kết nối, giao tiếp với nhau.

TrustGroups cho phép quản lý kết nối giữa một doanh nghiệp và các đối tác, khách hàng.

TrustGroup cung cấp cho doanh nghiệp công cụ quản lý, kiểm soát những thành viên trong nhóm, cho phép những ai có thể liên lạc, trò chuyện. TrustGroup có thể cấp quyền quản lý cho những bộ phận như: quản trị viên, bán hàng, hoặc kinh doanh. Ngoài ra, một TrustGroup có thể cho phép tất cả các thành viên trong một tổ chức, một doanh nghiệp liên lạc với nhau.

Khi người dùng ứng dụng ProCall, khởi tạo cuộc gọi thoại, việc đầu tiên là xác minh 2 thiết bị trong cùng một TrustGroup trước khi kết nối và thiết lập cuộc gọi.

Tính năng của TrustGroups

TrustGroup hạn chế phân quyền người quản trị, vì vậy người quản trị sẽ được chỉ định và duy trì hệ thống.

Người dùng liên lạc với nhau khi trong cùng TrustGroup, và TrustGroup có quyền chỉ định người dùng vào các nhóm.

Các thành viên nằm trong các nhóm dựa vào nhu cầu liên lạc cũng như yêu cầu người quản trị TrustGroup nằm trong cùng một nhóm liên lạc.

TrustGroup là nơi cung cấp những mã khóa xác thực, bảo đảm tính an toàn của gói tin.

trustgroups-diagram

Để biết thêm thông tin, liên hệ với chúng tôi.

Call
+84.243 208 1189

Email
info@vinaphone.com