Những câu hỏi thường gặp về bảo mật.

Chính sách bảo mật của Vinaphone là gì?

Xem thêm ở mục chính sách bảo mật của Vinaphone.

Vinaphone có lưu trữ các cuộc gọi và tin nhắn không?

Câu trả lời là không, kiến trúc hệ thống ứng dụng ProCall được thiết kế đặc biệt ngăn chặn bất kỳ những cuộc xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, nghe lén những cuộc gọi thoại.

Vinaphone xử lý khối lượng thông tin “siêu dữ liệu” trên ứng dụng ProCall như thế nào?

Tùy thuộc vào hạ tầng mạng, nhu cầu, giải pháp mà khách hàng yêu cầu, Vinaphone sẽ cung cấp theo nhu cầu mà khách hàng đặt ra

Giải pháp ProCall DIRECT: Vinaphone chỉ cung cấp giải pháp về hạ tầng cho doanh nghiệp, chính phủ hoặc những nhà cung cấp dịch vụ, qua đó phía đối tác sẽ trực tiếp quản lý dữ liệu về khách hàng, kiểm soát những thông tin của khách hàng. Vinaphone không có quyền truy cập vào hệ thống thông tin của bên đối tác.

Ứng dụng ProCall: Vinaphone cung cấp những mã khóa, còn tất cả những đọa hội thoại khi được mã hóa đầu cuối của khách hàng, thì Vinaphone không có quyền truy cập, truy xuất vào khối dữ liệu đó.